Hooikoorts

 In Homeopathie blog

Niezen, proesten, tranende en jeukende ogen. Mensen met hooikoorts hebben in het pollen seizoen de pest aan die zonnige, windstille dagen en blijven dan liever binnen, Eerst zijn er volop boompollen in de lucht, daarna de graspollen. Als je pech hebt ben je een half jaar de klos, Valt er met homeopathie iets te doen aan deze lastige kwaal? Twintig jaar geleden onderzocht de Schotse arts David Reilly het effect van homeopathische geneesmiddelen bij hooikoortspatiënten. Hij was uiterst sceptisch over de werkzaamheid van homeopathische medicijnen en wilde wel eens bewijzen dat die geen effect hadden. Tot zijn verbazing reageerden de patiënten die in het onderzoek de echte behandeling kregen, beter dan degenen die het placebo (neppillen) kregen.

Isopathie
Reilly paste een bijzondere vorm van behandelen toe. De graspollen waar de patiënten allergisch voor waren, werden verdund en geschud (ofwel: gepotentiëerd) op de voor homeopathische voorgeschreven manier. Deze methode, dat je precies dezelfde stof geeft die ook de klachten veroorzaakt, wordt isopathie genoemd. In de reguliere geneeskunde is desensibilisatie bij hooikoorts daar een voorbeeld van. Er bestaan verschillende homeopathische pollenmiddelen, variërend van enkelvoudige berkenpollen of graspollen tot uitgebreide pollencomplexen. Mensen die deze homeopathische pollen toepassen, gebruiken ze jaarlijks vanaf het begin van het kalenderjaar tot het einde van het hooikoortseizoen. Deze middelen worden in Nederland over andere geleverd door de Hahnemann apotheek in Heiloo. Een arts voor homeopathie kan ze op recept aanvragen. De methode die Reilly toepaste is slechts één van de manieren waarop je hooikoorts en andere allergieën met homeopathische geneesmiddelen kan behandelen. Gebruikelijk wordt bij een homeopathische behandeling een geneesmiddel gegeven volgens het gelijksoortigheidbeginsel. Dit betekent dat een stof die bij gezonde mensen bepaalde verschijnselen veroorzaakt, een zieke met diezelfde verschijnselen kan genezen. Dit principe wordt zowel in zelfzorgproducten toegepast als in individuele klassieke homeopathie. Zo ka Allium Cepa D6 helpen bij mensen met brandende, lichtgevoelige tranende ogen en overvloedige waterige neusloop, die de bovenlip kapot maakt. Nu zijn uien over het algemeen niet de oorzaak van hooikoorts. Toch kan Allium Cepa helpen bij mensen, die als ze hooikoorts hebben, dezelfde verschijnselen krijgen als bij het uien snijden. Wie deze symptomen bij zichzelf herkent, kan zelf uitproberen of met Allium Cepa D6 de klachten verbeteren. Mensen die een ui op hun nachtkastje leggen ter verlichting van verkoudheid, passen ook het gelijksoortigheidprincipe toe. Er bestaan voor hooikoorts ook homeopathische complexmiddelen voor zelfzorggebruik, zoals Pollinosan of Nisyleen of Luffeel. Deze bevatten een combinatie van verschillende homeopathische middelen die kunnen helpen bij hooikoortsklachten. Sommige bestanddelen van deze complexmiddelen zijn wetenschappelijk getest bij hooikoorts.

Individuele homeopathische behandeling
Wie er met zelfzorggeneesmiddelen niet uitkomt, kan naar een arts of een therapeut gaan, die gespecialiseerd is in homeopathie. Deze schrijft op basis van het gelijksoortigheidprincipe een

geneesmiddel voor dat past bij het hele gestel van de patiënt en niet alleen bij de hooikoortsklachten. Dit type homeopathische behandeling is veel diepgaander en kan er soms toe leiden dat iemand van zijn klachten afkomt en voortaan geen last meer heeft. Er zij bij deze methode talloze verschillende geneesmiddelen die in aanmerking komen. In een uitvoerig consult wordt van alles gevraagd over huidige en vroegere klachten, persoonlijkheid, voorgeschiedenis en sociale context. Dan wordt het homeopathisch middel voorgeschreven dat het beste past bij het totaalbeeld. De verschillende homeopathische behandelmethodes kunnen zo nodig met elkaar worden gecombineerd. Ook kan homeopathie worden gecombineerd met reguliere behandelingen.

Start typing and press Enter to search