The ancient natural medicine, herbs and medicines

CONSULTEN

T

ijdens het eerste consult wordt uitgebreid ingegaan op de klachten en de betekenis die deze klachten hebben in uw leven. Om een zo compleet mogelijk beeld  van u te krijgen, zullen ook andere zaken aan de orde komen, zoals constitutiekenmerken als voedingsvoorkeuren en gevoeligheden, slaap, psychische gesteldheid en karakter. Dit duurt ongeveer een tot anderhalf uur.

Daarnaast vullen we het gesprek aan met lichamelijk onderzoek en een eventuele meting. Zo komen we tot een behandeladvies.

Vervolgconsulten

Om de werking van het homeopathische middel te beoordelen, is er meer dan één consult nodig. Vervolgconsulten duren ongeveer drie kwartier en worden gebruikt om de voortgang te bespreken.

Waar nodig kunnen we het genezingsproces bijstellen door andere of aanvullende middelen in te zetten. Na drie consulten beoordelen we het resultaat en beslissen we hoe we verder gaan.

Homeopathie

Bij ziekte of klachten is er sprake van een vermindering of blokkade van ons zelfregulerende vermogen, oftewel: onze eigen intrinsieke kracht om tot herstel te komen. Homeopathie is een natuur(lijke) geneeswijze, die het zelfregulerende vermogen stimuleert. Het homeopathische middel wordt gekozen volgens het zogenaamde gelijksoortigheidsprincipe (similia similibus curentur) en worden gemaakt van natuurlijke stoffen en producten. Het verschil tussen homeopathische middelen en andere natuurlijke geneesmiddelen is dat homeopathische middelen gepotentieerd zijn. Met homeopathie worden goede resultaten behaald bij mensen van alle leeftijden, zowel bij chronische aandoeningen als acute klachten.

Asyra Pro

Asyra Pro is een biofysische meting die energetische blokkades en de oorzaak daarvan opspoort. De meting laat het verband zien tussen de klachten en de energieverstoring en geeft bovendien aan wat er nodig is om de onbalans in het lichaam te herstellen. Vooral bij somatisch onverklaarbare klachten kan de Asyra Pro-meting veel informatie opleveren. In het geheugen van het apparaat zijn meer dan 100.000 frequenties opgeslagen van onder andere bacteriën, virussen, toxische stoffen, medicijnen, allergenen en ook homeopathische geneesmiddelen. Deze frequenties worden vergeleken met de frequenties in het lichaam.

Op basis van de meting maken we een middel voor u gebaseerd op het homeopathisch principe om de verstoringen van de energie te herstellen. Daarnaast onderzoeken we welke voeding op dit moment een belasting is voor het lichaam en stellen we een persoonlijk voedingsadvies op. Vitaminetekorten kunnen worden opgespoord. Soms is het nodig om het lichaam te reinigen van opgeslagen afvalstoffen, de darmflora te herstellen met probiotica en/of voedingssupplementen in te nemen.

Tarieven

De kosten van het consult zijn gebaseerd op de gemiddelde tijdsduur:

Eerste consult of behandeling (langer dan 5 jaar geleden): € 130,-

Kinderen tot 12 jaar €110,-

Vervolgconsulten: € 90,-

Korte vervolgconsulten: € 45,-

Recepten en/of telefonisch consult: € 22,50-

Homeopathie valt onder alternatieve geneeswijzen in het aanvullende pakket van uw verzekering. Bent u aanvullend verzekerd voor alternatieve geneeswijzen, dan worden de kosten van het consult  gedeeltelijk vergoed, afhankelijk van de voorwaarden van uw zorgverzekering. Raadpleeg uw polis of neem contact op met uw ziektekostenverzekeraar.

Start typing and press Enter to search